Informacje ogólne

Witamy na stronie Polityki Prywatności. Używając naszych usług ufasz nam, że powierzone nam dane przetwarzamy w sposób odpowiedzialny. Polityka Prywatności pozwoli Ci zrozumieć jak powierzone przez Ciebie dane są przetwarzane w naszym systemie. Dzieląc się z nami informacjami pomagasz poprawić jakość naszych usług. Zapewniamy, że wszelkie powierzone przez Ciebie informacje są odpowiednio chronione i używane tylko i wyłącznie do celów, które opisujemy poniżej. Proszę zapoznaj się tym opisem.

 

Prawo do dostępu, poprawiania i usuwania informacji

Nasi klienci mają prawo do dostępu, poprawiania i usuwania danych osobowych do nich należących poprzez zgłoszenie takiego żądania na adres kontakt@yubi.com.pl.

 

Zakres zbieranych informacji

Nasze usługi zbierają dane wyłącznie w zakresie podanym przez Państwa w procesie rejestracji oraz w trakcie używania naszych usług. Część informacji podana jest przez Państwo bezpośrednio np. dane przekazane nam w procesie rejestracji. Ponadto możemy gromadzić dane w ramach działania usług np. Państwa aktywność w naszych usługach czy też Państwa lokalizacja geograficzna oraz adres IP. Dopuszczamy możliwość używania cookies.

 

Przekazywanie informacji

Twoje dane mogą zostać przekazane podmiotom trzecim za Twoją zgodą w zakresie niezbędnym do świadczenia naszych usług. Na przykład możemy udzielić informacji stronie trzeciej na Twoją prośbę w celu realizacji usługi.